Jak długo karmić piersią?

Jak długo karmić piersią ?  

Karmienie piersią jest najbardziej rekomendowaną metodą żywienia dzieci. Matki  zachęcane są do tego sposobu odżywiania dziecka już podczas ciąży, ale również zaraz  po porodzie. W szpitalach położne służą pomocą przy przystawianiu maleństwa ale coraz częściej spotykamy też doradczynie laktacyjne, które potrafią wybawić z największych  problemów związanych z naturalnym karmieniem. Wiadomo, że każdy szpital jest inny, tak samo jak podejście personelu do pacjenta, dlatego doświadczenie mam jest bardzo różne. Odmiennie też przebiegają początki naturalnego karmienia u kobiet. Ale gdy już nasza laktacyjna droga rozpocznie się pomyślnie to często pojawia się pytanie: „Jak długo karmić piersią?” 

Poniżej zalecenia ekspertów dotycząca karmienia naturalnego mlekiem kobiecym:  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): 

Wyłącznie karmienie piersią od pierwszych godzin po porodzie do końca 6. miesiąca życia  i kontynuacja karmienia piersią do ukończenia 2. r.ż. lub dłużej. 

Amerykańska Akademia Pediatrii (APP) 2012/2019 

Wyłączne karmienie piersią przez ok 6 miesięcy i kontynuacja karmienia piersią przy  jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających do ukończenia 1. r.ż. lub tak  długo jak potrzebują tego matka i dziecko. 

Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2019 Wyłączne karmienie piersią jest wystarczające przez pierwszych 6. miesięcy życia dla  większości zdrowych niemowląt, urodzonych o czasie przez zdrowe, prawidłowo  odżywione matki. 

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci  (ESPGHAN) 2017 

Wyłącznie karmienie piersią należy zalecać przez co najmniej 4. miesiące (17. tygodni  życia, początek 5 miesiąca życia) oraz wyłączne lub przeważające karmienie piersią przez  około 6. miesięcy (26. tygodni życia, początek 7.miesiąca życia). Kontynuacja karmienia  piersią przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)  2020 

Celem do którego należy dążyć, jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6  miesięcy życia. Częściowe lub krótsze karmienie piersią również jest korzystne. Po 12.  m.ż. karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo jak będzie to pożądane przez  matkę i dziecko przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. 

Zgodnie z powyższymi zaleceniami ekspertów, możliwe jest wyłączne karmienie  piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Jest to też cel, do którego należy dążyć. Wiemy również, że każde karmienie piersią, nawet to najkrótsze czy częściowe,  przynosi korzyści zarówno dla matki jak i dziecka. Brak jest podstaw naukowych, które  pozwoliłyby określić kiedy należy całkowicie zakończyć karmienie piersią. Komitet  ekspertów Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci na  podstawie konsensusu sformułował zalecenia, że karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak będzie to pożądane przez matkę i dziecko. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca aby kontynuować karmienie piersią przez co najmniej 2 lata.  Natomiast Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca kontynuację przez co najmniej 12  miesięcy. Ostateczna decyzja leży więc po stronie matki i jej dziecka. Należy jednak  pamiętać o jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. 

Korzyści płynące z karmienia piersią dotyczą zarówno matki jak i jej dziecka.  

Korzyści z karmienia piersią dla dziecka: 

– mniejsze ryzyko chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego, układu oddechowego  oraz zapalenia ucha środkowego do 2 r.ż.,  

– mniejsze ryzyko wady zgryzu, 

– prawdopodobnie mniejsze ryzyko otyłości i cukrzycy typu 2,  

– wyższy iloraz inteligencji u dziecka,  

– prawdopodobnie (niejednoznaczne dane naukowe) rzadsze występowanie lub  łagodniejszy przebieg bakteryjnego zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych, sepsy,  zakażeń układu moczowego i martwiczego zapalenia jelit u dziecka. Zmniejszenie  ryzyka nagłego zgonu niemowląt tzw. „śmierci łóżeczkowej”, cukrzycy typu I, chłoniaka,  białaczki, hipercholesterolemii, chorób alergicznych, nadwagi i otyłości, 

– wpływ na późniejsze preferencje smakowe dziecka (smaki poznawane bezpośrednio  przez dzieci w wyniku wyborów żywieniowych matki w trakcie ciąży i laktacji mogą mieć wpływ na długoterminowe upodobania w tym zakresie. 

Korzyści z karmienia piersią dla matki: 

– zmiejszenie ryzyka krwawienia poporodowego, 

– przyspieszenie inwolucji macicy, 

– szybszy powrót do masy ciała z okresu sprzed ciążą, 

– zwiększenie remineralizacji kości, zmiejszenie ryzyka osteoporozy 

– zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka jajników oraz raka piersi w okresie  pomenopauzalnym 

zmiejszenie ryzyka choroby wieńcowej oraz udarów mózgu 

W przypadku długiego karmienia piersią korzyści te kształtują się następująco:

Dla mamy: 

– zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór piersi 

– zmniejsza występowanie depresji poporodowej 

– o 28% zmniejsza zachorowanie na nowotwór jajnika  

– o 11% zmniejsza zachorowanie na nadciśnienie tętnicze 

– o 26% zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru 

– zmniejsza pojawienie się cukrzycy typu II 

– O 20% zmniejsza ryzyko wystąpienia wczesnej menopauzy 

Dla dziecka: 

– o 25% mniejsza ryzyko nadwagi i otyłości dziecka w późniejszym wieku szkolnym  – 2 krotnie niższe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II 

– zmniejsza ryzyko białaczki wieku dziecięcego 

– wpływa na inteligencję dzieci w dorosłym życiu  

– zwiększa odporność dziecka 

– wspiera regulację emocji, wzbudza poczucie bezpieczeństwa u dziecka.  

Można powiedzieć, że wraz z wydłużeniem czasu trwania karmienia piersią korzyści  płynące z tego procesu „nabierają mocy”. Stoi za tym bardzo skomplikowany mechanizm,  który cały czas jest przez naukowców zgłębiany. Składnikami mleka matki są miedzy  innymi białka, tłuszcze, węglowodany, hormony, składniki odpornościowe, czynniki  wzrostu, nukleotydy, witaminy, mikroelementy, oligosacharydy i wiele, wiele innych. W  czasie karmienia piersią skład mleka mamy ulega modyfikacjom zgodnie z potrzebami  dziecka, jego wieku, czy stanu zdrowia. Pokarm mamy potrafi dostosować się do  karmienia jednego dziecka, dwójki czy większej ilości w równym wieku, jak również w wieku zupełnie różnym (np. rodzeństwo urodzone w różnym czasie, karmione  w tandemie). Mleko matki karmiącej nie traci swoich cennych właściwości wraz z czasem,  a wręcz przeciwnie. Dodatkowo proces karmienia pozytywnie wpływa również na zdrowie  mamy. 

Mleko matek karmiących swoje dzieci ponad 12 miesięcy cechuje większa  zawartość tłuszczów i składników energetycznych w porównaniu z mlekiem matek  karmiących krócej. Zwiększa się również stężenie białka całkowitego, laktoferyny,  lizozymu i immunoglobuliny. Między 12 a 23 miesiącem życia dziecka, mleko matki może  zaspokajać nawet w 29% zapotrzebowania na energię, co czyni je znaczącym składnikiem  diety. W związku z powyższym, warto również zadbać o jakość tłuszczów spożywanych  w diecie matki ponieważ wpływa ona na jakość (nie ilość) tłuszczu w mleku, które produkuje.  

Nie każda matka ma jednak szansę na karmienie piersią. Tak samo jak nie każda  chce, czy może długo karmić swoje dziecko.

Powyżej zostały wymieniowe korzyści  płynące z procesu długiego karmienia piersią. Jednak nie jedna matka mogłaby wymienić również jego mniej pozytywne skutki, jak np. zmęczenie spowodowane ciągłym  wstawaniem do dziecka w nocy, rozdrażnienie związane z tym, że dziecko domaga się piersi, gdy matka nie chce go w tej samej chwili nakarmić. Często matki narzekają na brak  możliwości wyjazdu bez dziecka. Karmienie piersią starszego dziecka w towarzystwie  innych ludzi często budzi skrępowanie u matki. Matki często spotykają się z nieprzyjaznymi komentarzami dotyczącymi wieku karmionego dziecka. I myślę, że  można by wypisać tutaj wiele innych powodów, które zniechęcają do wydłużania karmienia  naturalnego. Czasem konieczność odstawienia dziecka nie wynika tylko z woli matki, ale  wiąże się np. z koniecznością podjęcia leczenia czy niezbędnego wyjazdu służbowego na  dłuższy okres czasu.  

Znając jednak naukowo potwierdzone korzyści wynikające z długiego karmienia  piersią, warto rozważyć najlepszy dla matki i dziecka czas na zakończenie tej przygody.  Mamy chcące karmić dłużej, warto w tej decyzji wspierać.  

Autorką postu gościnnego jest Krystyna Fiedler – jest dietetyczką nie tylko z wykształcenia ale i zamiłowania. Oferuje pomoc dietetyczną w szerokim zakresie wieku pacjenta i jego potrzeb. Specjalizuje się w żywieniu kobiet karmiących, niemowląt, małych dzieci i tzw. niejadków. Przygotowuje rodziców do rozszerzania diety ich dzieci oraz wspiera w prowadzeniu diet eliminacyjnych. Analizuje dotychczasowe zwyczaje żywieniowe pacjentów i wprowadza potrzebne modyfikacje. Opracowuje programy diet specjalistycznych, eliminacyjnych i zalecenia żywieniowe. Wspiera żywieniowo leczenie całego spektrum chorób i zaburzeń. Edukuje i propaguje rozsądny sposób odżywiania. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. Krystynę znajdziesz na jej instagramie – Krystyna Fiedler Dietetyk – i w centrumsłowo.

LITERATURA: 

1. Szajewska H., Horvath A., „Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży”, Medycyna Praktyczna,  2017 

2. Dobrzańska A., „Żywienie dziecka urodzonego o czasie”,, Standardy Medyczne, suplement, wyd.1, 2017 3. Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P., „Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa  Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci”, Standardy Medyczne/Pediatria, 2016, 4. Szajewska H., Socha P., Horvath A., Rybak A., Zalewski B.M., Nehring-Gugulska M., Mojska H.,  Czerwionka-Szaflarska M., Gajewska D., Helwich E., Jackowska T., Książyk J., Lauterbach R., Olczak Kowalczyk D., Weker H., „Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa  Gastroenterologii Hapatologii i Żywienia Dzieci”, Standardy Medyczne/Pediatria, 2021 5. https://dlugosckarmieniapiersiamaznaczenie.pl/index.php 

6. Mandel D., Lubetzky R., Dollberg S., Barak S., Mimouni F.B., „Fat and Energy Contents of Expressed  Human Breast Milk in Prolonged Lactation”, Pediatrics, 2005 

7. Perrin M.T., Fogleman A.D., Newburg, D.S., Allen J.C, „ A longitudinal study of human milk composition in  the second year postpartum: implications for human milk banking: Human milk composition in second  year postpartum”, Maternal & Child Nutrition, 2017 

8. Czosnykowska-Łukacka M., Królak-Olejnik B., Orczyk-Pawiłowicz M., „Breast Milk Macronutrient  Components in Prolonged Lactation”, Nutrients, 2018 

9. Verd S., Ginovart G., Calvo J., Ponce-Taylor J., Gaya A., „Variation in the Protein Composition of Human  Milk during Extended Lactation: A Narrative Review”, Nutrients, 2018 

0 replies on “Jak długo karmić piersią?”