Regulamin konkursu – Ewelina Fotografuje

Regulamin konkursu sporządzony 11.10.2022

 1. Organizatorami zabawy są: Ewelina fotografuje – fotografia na każdą okazję i Dziubdziak.pl
 2. Fundatorami nagród są organizatorzy.
 3. Post konkursowy zostanie udostępniony na tablicy każdego z wymienionych profili. Każdy
  komentarz pod postami konkursowymi będzie brany pod uwagę.
 4. Terminy: Data rozpoczęcia konkursu 12.10.2022. Zakończenie 16.10.2022 do godziny 19:00.
  Ogłoszenie wyników nastąpi o 17.10.2022 na profilu każdego organizatora.
 5. W zabawie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające profil z prawdziwymi
  danymi osobowymi, konta fikcyjne nie będą brane pod uwagę. Z udziału wyłączone są osoby z
  najbliższego otoczenia organizatorów.
 6. Polubienie, udostępnienie, bądź oznaczanie osób na osiach czasu, jest dobrowolne i w żaden
  sposób nie jest wymuszane przez organizatorów zabawy.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy opisać swoje najfajniejsze świąteczne wspomnienie.
 8. W zabawie zostanie wybrana 1 osoba. Po ogłoszeniu zwycięzcy należy skontaktować się
  organizatorami ustalenia dogodnego terminu sesji.
 9. Nagrodą w konkursie jest udział w mini sesji świątecznej w Nysie .
  Wygrany otrzyma 5 obrobionych zdjęć w formie elektronicznej.
 10. Organizatorzy będą wybierać zwycięzcę biorąc pod kreatywność osób uczestniczących.
 11. Organizatorzy mają prawo podać dane zwycięzcy na fanpage.
 12. Sesję można podarować w prezencie osobie najbliższej.
 13. Organizatorzy zastrzegają prawo do wykorzystania zdjęć do własnych celów marketingowych.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika,
  a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i
  poinformowanie o przyznaniu nagrody.
 15. Informujemy ze administratorami danych osobowych uczestników zabawy są:
  Ewelina fotografuje- fotografia na każdą okazję i Dziubdziak.pl
 16. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  zabawy. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej „RODO”).
 17. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zabawy, w tym
  wydania nagrody i ogłoszenia informacji o osobach wybranych w zabawie.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwe dane uczestników, za
  kontrolę rzetelności. Osoby, których działania są sprzeczne z prawem, lub regulaminem
  Facebook będą wykluczeni z zabaw.
 19. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis
  Facebook. Administratorzy wykorzystują serwis na własną odpowiedzialność. Facebook.com
  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją zabawy
  na łamach serwisu. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu.
 20. Biorąc udział w zabawie użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 21. Na umówienie się na dogodny termin i realizację sesji wygrany ma czas do końca listopada
  2022.
 22. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin nagroda przepada.