Regulamin konkursu – Cytrynowa bateria

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka strony www.dziubdziak.pl
 2. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 3. Celem konkursu jest zdobycie książki Cytrynowa Bateria i inne eksperymenty, od Kapitana Nauki.
 4. Sponsorem nagród jest Kapitan Nauka.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 8. Konkurs odbywa się w dniach 03.06.2019r.- 10.06.2019r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi kolejnego dnia – 11.06.2019 r.
 9. Konkurs odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

Zasady i przebieg konkursu:

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym) odpowiedzi do zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora.
 2. Z konkursu wykluczona jest rodzina Organizatora i Sponsora nagród.
 3. Każdy może przesłać jedno zgłoszenie.
 4. Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną można wziąć udział w konkursie na Facebooku oraz na Instagramie – wtedy można udzielić 2 odpowiedzi – jedno na Facebooku, jedno na Instagramie.
 5. Wygrywają 2 osoby – każda 1 książkę.
 6. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej poprzez wiadomość na Facebooku i przekaże kontakt do Sponsora nagród, odnośnie odbioru nagrody.
 7. Nagrody zostaną przesłane przez Sponsora nagród, po uzyskaniu od laureatów danych do wysyłki.

Nagrody:

 1. Nagrodami w konkursie są książki Cytrynowa bateria i inne eksperymenty od Kapitana Nauki.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 3. Nie można przenosić nagrody na inną osobę.
 4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie Sponsorowi adresu do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej. W przypadku przekroczenia tego terminu, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Sponsora nagród pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 6. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 7. Wysyłka nagrody tylko na terenie kraju.

Postanowienia końcowe:

 1. Biorąc udział w konkursie akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany czy przeprowadzany przez serwis Facebook.