Konkurs – Rodzina Treflików

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka strony www.dziubdziak.pl
 2. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 3. Celem konkursu jest zdobycie książki Rodzina Treflików, Wydawnictwa Znak.
 4. Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Znak.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Sponsora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 8. Konkurs odbywa się w dniach 29.01.2020 r.- 03.02.2020 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi kolejnego dnia – 04.02.2020 t.
 9. Konkurs odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

Zasady i przebieg konkursu:

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora lub Instagramie.
 2. Z konkursu wykluczona jest rodzina Organizatora i Sponsora nagród.
 3. Każdy może przesłać jedno zgłoszenie na Facebooku i Instagramie.
 4. Wygrywa 1 osoba.
 5. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej poprzez wiadomość na Facebooku.
 6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, po uzyskaniu od laureata danych do wysyłki.

Nagrody:

 1. Nagrodą w konkursie jest książka Rodzina Treflików, Wydawnictwa Znak.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 3. Nie można przenosić nagrody na inną osobę.
 4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie Organizatorowi adresu do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej. W przypadku przekroczenia tego terminu, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora konkursu pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 6. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 7. Wysyłka nagrody tylko na terenie kraju.

Postanowienia końcowe:

 1. Biorąc udział w konkursie akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany czy przeprowadzany przez serwis Facebook.