Regulamin konkursu skrzynka na pamiątki

Regulamin konkursu świątecznego

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właścicielka bloga www.dziubdziak.pl

2. Sponsorem nagrody jest artystka Dorota Dylewicz.

3.. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
4. Konkurs odbywa się w dniach 10.04.2017 r.- 17.04.2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone 17.04.2017 r. Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodzie w wiadomości prywatnej na Facebooku.
5. Konkurs odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

Zasady i przebieg konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto poda w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedź na pytanie – co chciałabyś schować w kuferku
2. Z konkursu wykluczona jest rodzina Organizatora i Sponsorów nagród.
3. Każdy może przesłać jedno zgłoszenie.
4.Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
6. Wygrywa 1 osoba. Wyboru zwycięzcy dokona Organizator wraz z Sponsorem.
7. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej poprzez wiadomość na Facebooku. Jeśli w ciągu 3 dni laureat nie przekaże Organizatorowi danych do wysyłki, zostanie wybrana inna odpowiedź z przesłanych prac konkursowych.
8. Nagroda zostanie przesłana Pocztą Polską przez Sponsora, na wskazany adres zwycięzcy.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest kuferek wykonany przez Dorotę Dylewicz. Jest to kuferek wykonany metodą decoupage.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
3. Nie można przenosić nagrody na inną osobę.
4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie Organizatorowi adresu do wysyłki nagrody.
5. Wysyłka tylko na terenie Polski.

Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.