Regulamin konkursu z Egmont

1. Organizatorem konkursu jest właścicielka bloga www.dziubdziak.pl

2. Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Egmont.

3. Konkurs odbywa się na terenie Polski.

4. Konkurs odbywa się w dniach 08.08.2018 r.- 15.08.2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone 16.08.2018 r. Laureat zostanie powiadomiony o nagrodzie w poście konkursowym na Facebooku.

5. Konkurs odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

Zasady i przebieg konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto poda w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedź na pytanie konkursowe.
2. Z konkursu wykluczona jest rodzina Organizatora i Sponsora nagród.
3. Każdy może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4.Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
6. Wygrywa 1 osoba, która jako pierwsza zgadnie lub będzie najbliżej prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie: ile napisałam postów blogowych (opublikowanych +wersje robocze od początku istnienia bloga do dnia dzisiejszego).
7. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej na Facebooku. Jeśli w ciągu 3 dni Laureat nie przekaże Organizatorowi danych do wysyłki, zostanie wybrana inna odpowiedź z przesłanych prac konkursowych.
8. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na wskazany adres zwycięzcy.
9. Biorąc udział w rozdaniu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu otrzymana produktu.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw książek, wydawnictwa Egmont.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
3. Nie można przenosić nagrody na inną osobę.
4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie Organizatorowi adresu do wysyłki nagrody.
5. Wysyłka tylko na terenie Polski.

Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.